Mit jelent számomra a Himnusz?

 

            Számomra a Himnusz egy nagyon szép dolgot jelent. Egy nagyon fontos ima, amire nekem és mindenkinek szüksége van. A magyaroknak egy ékkő a történelemben, amikor Kölcsey Ferenc megírta. Abban az időben még Hymnus-nak írták. Szerintem így meggyőzőbb, jobban megfogja az embert.

 

         Maga a szöveg, ahogy Kölcsey leírta, magam előtt látom a történelmi pillanatot. Érzem, nem csak változnia kell a magyaroknak, amikor veszteség ért minket, hanem sok kis és nagy jócselekedetet meg kell tartanunk.

 

         Voltak olyan személyek, akik össze tudták fogni a magyar népet, voltak olyanok, akik vesztettek csatát, de hősként haltak meg.

 

         Kölcsey össze tudta fogni a magyar nemzetet, még halálában is, hiszen itt hagyott nekünk, magyaroknak egy költeményt.

 

                                                                           (Kaszás Dalma 4. oszt.)

 

 

 

         A Himnusz Istentől áldást, védelmet kér. A magyarok  történelmében nagy emberek kerülnek szóba. Ez a dal bátorítja a magyarokat, de nem merünk kardot fogni a kezünkbe, és foglyul tartanak minket.

 

         Hazánk romokban áll, szabadságra vágyunk. Öröm helyett sírás, szabadság helyett fogság. De mi kérjük Istent, hogy nyújtson védő kart.

 

                                                                           (Hajlinger Márk 4. oszt.)

 

 

         Egy nemzeti imát jelent nekem a Himnusz. Egy verset, amit minden magyar ismer, ami csak az övé, amit minden olimpián elénekelnek. Egy vers, ami tiszteletet kelt.

 

                                                                           (Gajdácsi Sándor 4. oszt.)

 

 

         A Himnusz egy csodálatos vers, amit Kölcsey írt. Egy ima, amit magyar ember költött. Csodás ajándék mindenkinek, aki magyar. . Segít felidézni azokat a századokat, amelyeket talán nélküle nem is tudnánk felfogni. Nehéz belegondolni, hogy szenvedhetett a nép.

 

         Énekeld bátran, ha közénk való vagy, hiszen nem szégyen. Ha meghallod, hallgasd figyelmesen!

                                              

                                                                           (Hullár Viktória 4. oszt.)

 

 

         A Himnusz számomra egy dal, amely egyben ima is Istenhez, hogy áldja meg a magyart. Viszont történelem is, mert a magyar történelem szépségeit és veszedelmeit mutatja be. Egészen a honfoglalástól máig minden költőiség benne van. Aki ezt a dalt hallgatja, vagy éppen olvassa, mélyen meghatódhat ezen. Engem mindig elvarázsol.

 

         Úgy érzem, akkor abban az időben jól tették, hogy ezt választották himnuszunknak.  Ez is egy áldás Istentől a magyarnak. Aki sokat hallgatja és olvassa azt a költeményt, az jobbá, szebbé válik testben, lélekben.

                                                                           (Fehér Enikő 4. oszt.)

 

 

         Kölcsey Ferenc a hazáért imádkozott. Ez a himnusz Magyarország szabadságának imája, míly szép és dicsőséges ima. Ez a magyarok szenvedésének egyik fejezete. A sok rabságot és gyalázatot, szenvedést és fájdalmat mondja el nekünk.  De mégis csak Magyarország dicsőséges Himnusza, amivel visszaemlékezünk a szegénységre, de mégis boldogság az, mikor a saját hazáért harcol valaki, mégis míly nehéz dolog. Azt, mit értünk őseink és Kölcsey Ferenc imádkozott, most meghozta a gyümölcsét.

 

                                                                           (Vasas Dominika 4. oszt.)

 

 

 

         Mikor még kicsi voltam, anyáék megtanították a Himnuszt. Akkor még nem tudtam, miért kell megtanulni, de megtanultam. Azt mondják mindig, hogy az ember minél nagyobb, annál jobban elmegy az esze. De én egyvalamiben okosabb lettem: most már tudom, miért kell megtanulni a Himnuszt. Azért, mert magyar vagyok, és büszkén, emelt fővel fogom énekelni egész életemben!

 

                                                                           (Turza Márton 4. oszt.)